Moccamaster-takuuehdot

Takuu

Moccamaster-keittimillä on kotitalouskäytössä runkotakuu viisi (5) vuotta ostopäivästä. Jos asiakas on rekisteröinyt laitteen sähköiseen rekisteriin osoitteessa www.moccamaster.com, laitteen runkotakuu on kotitalouskäytössä kymmenen (10) vuotta ostopäivästä. Takuu ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia.

Mikäli laite on muussa kuin kotitalouskäytössä, on runkotakuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä.

Alkuperäinen ostokuitti on säilytettävä ostotodisteena.

Jos tuotetta huolletaan takuukauden aikana, tällainen huolto ei pidennä takuukautta.

Takuun myöntäjä on Oy Moccamaster Nordic Ab | Y-tunnus 2403089-6 | Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa |

Takuu on voimassa Suomessa ja se koskee takuun myöntäjän Suomeen maahantuomia Moccamaster-keittimiä.

Takuu kattaa tekniset viat ja vialliset komponentit materiaalien ja valmistuksen osalta. Käyttövirheiden aiheuttamat viat ja niiden korjaus eivät kuulu takuun piiriin.

Jotta takuu olisi voimassa, takuuvaatimus on tehtävä tuotteen myyjälle kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta.

Poikkeukset takuuseen eritellään alla.

Takuu ei kata

- Normaalikäytöstä johtuvaa kulumista, naarmuja ja lommoja sekä vaurioita, jotka aiheutuvat pudottamisesta, iskuista tai vastaavista.

- Vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin määriteltyyn käyttöön.

- Irrallisia, kuluvia osia; kuten juoksuputki, suodatinsuppilo, tippalukkotoiminnot, kannut sekä kannet ja mittalusikka.

- Vaurioita, jotka aiheutuvat sellaisten puhdistusaineiden tai kalkinpoistotuotteiden käytöstä, joita Moccamaster ei suosittele.

- Vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat keittimen huonosta tai riittämättömästä pakkaamisesta huoltoon toimitettaessa.

 Noudata kunnossapito-ohjeitamme.

Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä, käytöstä muuhun kuin kahvin valmistukseen tai kytkemisestä virheelliseen jännitteeseen.

Takuu ei myöskään kata kemiallisten aineiden, syöpymisen, veden, pakkasen tai muun epätavallisen ympäristövaikutuksen aiheuttamia vaurioita.

Jos valtuutettu huoltoasentaja ei löydä vikoja tuotteesta, takuu ei kata huoltokäyntiin liittyviä kustannuksia.

Jos korjauksia ja/tai muutoksia on tehnyt joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilöstö tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä Moccamaster-osia, tuotteen takuu mitätöityy automaattisesti.

 

Takuuehdot 23.7.2019.