Käyttöehdot

1. Tietoja sopimusehdoista

Nämä sopimusehdot sekä tilauksen yhteydessä toimitettava tilausvahvistus muodostavat Oy Moccamaster Nordic Ab:n (jatkossa ”Me” ja ”Moccamaster”), ja asiakkaan (jatkossa "Sinä") välisen sopimuksen. Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan Moccamasterin nimenomaisella suostumuksella kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä.


2. Tilauksen tekeminen

2.1 Tilataksesi Sinun on oltava vähintään 18-vuotias. Hyväksymme vain verkkosivujemme kautta tehdyt tilaukset. Tilauksia ei hyväksytä eikä tuotteita toimiteta Suomen ulkopuolella olevaan osoitteeseen.

2.2 Lähetämme Sinulle erillisen tilausvahvistuksen Meille ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

2.3 Teemme parhaamme toimittaaksemme Sinulle kaikki tilausvahvistuksessa luetellut tuotteet. Joissakin tapauksissa tuotteiden toimitus saattaa kuitenkin estyä esimerkiksi, jos 

     (i) tuotetta ei enää valmisteta tai sitä ei ole saatavilla varastossa

     (ii) tuotteeseen ei saada / valmisteta enää oikeita osia; tai

     (iii) verkkokaupassamme on ollut ilmeinen hintavirhe.

Toimituksen estyessä otamme Sinuun yhteyttä mahdollisimman pian kertoaksemme asiasta ja saatamme ehdottaa vaihtoehtoista tuotetta. Mikäli päätät olla tilaamatta ehdottamaamme tuotetta, peruutamme tilauksesi niiden tuotteiden osalta, joita emme pysty toimittamaan sekä palautamme suorittamasi kauppahinnan tältä osin. Mikäli tuotteen hinnoittelussa on ollut näppäilyvirhe tai tekniseen seikkaan perustuva hintavirhe, varaamme oikeuden korjata virheen ja veloittaa tuotteesta oikean hinnan. Ennen oikean hinnanveloitusta, ilmoitamme Sinulle virheestä ja tarjoamme mahdollisuutta täyteen hinnanpalautukseen. Vastuumme toimittamattomista tuotteista rajoittuu toimittamattomia tuotteita vastaavaan hinnanpalautukseen. 


3. Hinnat

3.1 Tuotteen hinta on verkkokaupassamme tilaushetkellä ilmoitettu arvonlisäverollinen ja ser-kierrätysmaksun sisältävä hinta. 

3.2 Hintoihin lisätään verkkokaupassamme ilmenevät, kulloinkin voimassa olevat toimituskulut. 

 

4. Tuotteiden maksaminen 

4.1 Tuotteet on maksettava jollain verkkokauppamme maksuosiossa esitetyllä maksutavalla. 

4.2 Käytettävä valuutta on EUR.

4.3 Jos maksat luottokortilla, sinun on annettava luottokorttitietosi tilausta tehdessäsi. Korttia veloitetaan tilauksen yhtedessä. Emme aloita tuotteiden valmistusta, toimita tuotteita tai suorita palveluita ennen kuin luottokortin myöntänyt taho on antanut luvan käyttää luottokorttia tilattujen tuotteiden ja/tai palveluiden maksamiseen. Jos lupa evätään, ilmoitamme asiasta sinulle. 


5. Tuotteiden toimitus

5.1 Toimitamme tuotteet Suomessa olevaan, tilausvahvistuksessa näkyvään osoitteeseen.

5.2 Tuotteiden omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät Sinulle, kun tuotteet on toimitettu.


6. Peruuttamisoikeus ja suoritusten palauttaminen

6.1 Mikäli et ole tyytyväinen Meiltä ostamaasi tuotteeseen tai palveluun, Sinulla on oikeus peruuttaa tilaus ja saada tuotteen tai palvelun hinta palautetuksi. Tavaratilauksessa peruutusaika on 14 päivää tuotteen vastaanottamisesta. Palvelutilauksessa peruutusaika on 14 päivää tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Sinulla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, jos olemme pyynnöstäsi ryhtyneet suorittamaan palvelua ennen peruuttamisajan päättymistä. 


6.2 Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi ja palauttaa tuotteen tai peruuttaa palvelun ja saada suorittamasi kauppahinta palautetuksi, Sinun tulee:

      (i) ilmoittaa Meille päätöksestäsi sähköpostitse tai muulla tavalla kirjallisesti kohdassa 6.1 tarkoitetun peruuttamisajan puitteissa sekä yksilöidä, mitä osaa tilauksesta peruutuksesi koskee. Saatuamme peruutusilmoituksesi, ryhdymme tarvittaviin järjestelyihin ja kuljetusvarauksen tekemiseksi kuljetusyhtiöllemme.

      (ii) palauttaa tuotteet ehjänä alkuperäisessä pakkauksessaan noudattaen kohdassa 6.3 selostettua pakkaustapaa.

6.3 Ellei toisin ole yksittäistapauksessa sovittu, tarkista, että:

      (i) olet pakannut mukaan kaikki keittimen irto-osat, käyttöohjeet, takuupaperit ja muut dokumentit

      (ii) pakkaamisessa on käytetty alkuperäistä pakkausmateriaalia, mukaan lukien sisäpahvia keittimen ympärillä. Alkuperäistä pakkausmateriaalia tulee käyttää aina ellei se ole vahingoittunut tuotetta avattaessa.

      (iii) pakkaus on suljettu pitävästi.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että tuote saapuu oikeaan paikkaan, hyvässä kunnossa ja oikea-aikaisesti. Vastaamme luonnollisesti tuotteen palautuskuluista. Varaamme oikeuden hylätä palautetun tuotteen, joka on vahingoittunut palautusprosessin aikana johtuen vajavaisesta tai virheellisestä pakkaustavasta. Toissijaisesti varaamme oikeuden alentaa palautettavaa kauppahintaa kuljetuksen aikana syntynyttä vahinkoa vastaavalla määrällä. 

6.4 Tuotteista, joita ei ole noudettu / vastaanotettu ja jotka sen vuoksi palautuvat Meille, veloitetaan Sinulta EUR 29 + ALV kuljetus- ja hallintakulujemme kattamiseksi.

7. Moccamasterin vastuu

7.1 Näissä sopimusehdoissa määritellään kokonaisuudessaan velvollisuudet ja vastuumme koskien myymiämme tuotteita ja palveluita. Enimmäisvastuumme sopimussuhteessa, sopimusrikkomuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ei missään tapauksessa ylitä tuotteesta ja/tai palvelusta maksettua hintaa.  Emme vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista.

8. Moccamasterin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä Meihin:

• sähköpostilla info.fi@moccamaster.com

• soittamalla numeroon 020 759 7730 arkisin klo 09:00 - 16:00.

Jos yhteydenottosi koskee tekemääsi tilausta, varauduthan kertomaan verkkokauppa-tilausnumerosi.


9. Moccamasterista riippumattomat syyt

Teemme parhaamme täyttääksemme sopimuksen mukaiset velvollisuutemme. Moccamasteria ei kuitenkaan voida pitää vastuussa viivästymisistä, vioista tai häiriöistä, mikäli ne johtuvat Meistä riippumattomista syistä. Viivästysten sattuessa täytämme velvollisuutemme niin pian kuin mahdollista.


10. Sopimuksen siirto

Meillä on milloin tahansa oikeus siirtää sopimukseen perustuva saatavamme erikseen määräämällemme taholle. Ilmoitamme muutoksista Sinulle välittömästi.


11. Tietojen käsittely

Noudatamme toiminnassamme henkilötietolain määräyksiä. 

12. Erimielisyydet

Pyrimme ratkaisemaan kaikki erimielisyydet nopeasti ja tehokkaasti. Jos et oletyytyväinen ratkaisuumme, voit halutessasi saattaa asian kuluttajariitalautakuntaan ratkaisusuosituksen saamiseksi tai toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tietoa kuluttajariitalautakunnasta löytyy osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

13. Yleistä

Jos jokin sopimuskohta katsottaisiin pätemättömäksi tai täytääntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanemiseen.